USA's No.1 Fast-Charging Brand

00.00 ฿

Shopping Cart

close

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Return to shop

USA's No.1 Fast-Charging Brand

00.00 ฿

Shopping Cart

close

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Return to shop

แจ้งชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน – กรอกเลขคำสั่งซื้อลงในช่องรายการสั่งซื้อโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย # จากนั้นจำนวนเงินที่ต้อง ชำระจะปรากฏที่ช่องจำนวนเงินโอน กรอกข้อมูลให้ครบและทำการกดปุ่มส่งข้อมูล

หลักฐานการชำระเงินต้องเป็นไฟล์ภาพ .JPG เท่านั้น