loading...

การรับประกันสินค้า

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Anker Thailand จัดส่งฟรี เมื่อยอดคำสั่งซื้อครบ 1,000.-
ตัดรอบทุกวัน เวลา 14.00 น. เฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า

กรุณาเตรียมหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์การรับประกัน ดังนี้

  • 1.1 ภาพถ่ายสินค้าคู่กับบรรจุภัณฑ์

  • 1.2 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบคำสั่งซื้อที่มีตราประทับ

  • 1.3 ภาพถ่ายสติกเกอร์ Void รับประกัน / QC สีเงินที่ติดอยู่กับตัวสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

  • 1.4 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ต้องมีสติกเกอร์แสดงระยะเวลาการรับประกันอย่างชัดเจน

2. การรับประกันสินค้าจะรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • 2.1 รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในการ ผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตราฐาน

  • 2.2 รับประกันเฉพาะตัวสินค้าหลัก ไม่รวมของแถมอื่นๆ ภายในกล่อง

  • 2.3 การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ,
   การตกหล่น, การตกน้ำ การซ่อมแซมจากที่อื่น

  • 2.4 สินค้ามีรอยแก้ไข แตกหัก มีสภาพความเสียหาย มีกลิ่น สกปรก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ครบหรือสูญหาย
   บริษัทจะถือว่าสินค้าชิ้น ดังกล่าวสิ้นสุดการรับประกันทันที

  • 2.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีสินค้าเสียหายจากการ ตกน้ำ จมน้ำ เนื่องจากข้อจำกัดของการตรวจเช็คความเสีย
   หายที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

  • 2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีลำโพงเสียงแตก อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์
   *** (ยกเว้นกรณีลำโพงเสียงแตกอันเกิดจากขั้นตอนการผลิตสามารถส่งเคลมได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า)


สินค้ารับประกัน 18 เดือน

  • Anker PowerCore – พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอร์รี่สำรอง

  • Anker PowerPort – หัวชาร์จ แท่นชาร์จไร้สาย

  • Anker PowerDrive – หัวชาร์จไฟในรถ
   * รับประกัน 2 ปี (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
   * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, ถุงผ้า

  • Anker PowerLine  สายเคเบิ้ลสำหรับชาร์จไฟและเชื่อมข้อมูล
   * รับประกัน 2 ปี (เฉพาะรุ่น) (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
   * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, ถุงผ้า
   * งดรับประกันในกรณี ชำรุดเนื่องจาก สายเคเบิ้ลขาด, หักงอ, บิดตัว, แตกหัก, ตกน้ำ, มีค่าความชื้นและการใช้งานที่ไม่ปกติ

  • Anker Flashlight – ไฟฉาย LED
   * รับประกัน 18 เดือน (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
   * ไม่รับประกันกรณีเสียงแตก ลำโพงแตก อันเกิดจากอายุการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดวิธี
   * ไม่รับประกันกรณีตกน้ำ จมน้ำ ทุกกรณี
   * รับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
   * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, Adapter, ถุงผ้า เป็นต้น

สินค้ารับประกัน 12 เดือน

  • Soundcore by Anker – หูฟังบลูทูธ ลำโพงบลูทูธ

  • SoundBuds by Anker – หูฟังบลูทูธ

  • Eufy RoboVac – เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ

  • Eufy HomeVac – เครื่องดูดฝุ่นแบบมีด้ามจับ

  • Eufy Cam – กล้องวงจรปิดไร้สาย

  • Eufy Body Scale Weight – เครื่องชั่งน้ำหนัก

  • Nebula Projector – โปรเจคเตอร์ขนาดพกพา
   * รับประกัน 12 เดือน สำหรับตัวเครื่อง และ Charger
   * รับประกัน 6 เดือน สำหรับ Battery
   * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สายเคเบิ้ล, ถุงผ้า ฯลฯ

  • Anker PowerHouse เครื่องสำรองไฟสำหรับเดินทาง
   * รับประกัน 12 เดือน สำหรับตัวเครื่อง
   * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สายเคเบิ้ล ฯลฯ

*สินค้าทุกชนิดที่มี Battery ในตัวและมีค่าความเสื่อมที่เกิดจากการใช้งาน การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานจะไม่ครอบคลุมการรับประกัน*