loading...

การรับประกันสินค้า

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Anker Thailand จัดส่งฟรี เมื่อยอดคำสั่งซื้อครบ 1,000.-
ตัดรอบทุกวัน เวลา 14.00 น. เฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า

กรุณาเตรียมหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์การรับประกัน ดังนี้

   • 1.1 ภาพถ่ายสินค้าคู่กับบรรจุภัณฑ์

   • 1.2 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบคำสั่งซื้อที่มีตราประทับ

   • 1.3 ภาพถ่ายสติกเกอร์ Void รับประกัน / QC สีเงินที่ติดอยู่กับตัวสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

   • 1.4 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ต้องมีสติกเกอร์แสดงระยะเวลาการรับประกันอย่างชัดเจน

  2. การรับประกันสินค้าจะรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

    • 2.1 รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในการ ผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตราฐาน

    • 2.2 รับประกันเฉพาะตัวสินค้าหลัก ไม่รวมของแถมอื่นๆ ภายในกล่อง

    • 2.3 การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ,
     การตกหล่น, การตกน้ำ การซ่อมแซมจากที่อื่น

    • 2.4 สินค้ามีรอยแก้ไข แตกหัก มีสภาพความเสียหาย มีกลิ่น สกปรก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ครบหรือสูญหาย
     บริษัทจะถือว่าสินค้าชิ้น ดังกล่าวสิ้นสุดการรับประกันทันที

    • 2.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีสินค้าเสียหายจากการ ตกน้ำ จมน้ำ เนื่องจากข้อจำกัดของการตรวจเช็คความเสีย
     หายที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

    • 2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีลำโพงเสียงแตก อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์
     *** (ยกเว้นกรณีลำโพงเสียงแตกอันเกิดจากขั้นตอนการผลิตสามารถส่งเคลมได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า)


   สินค้ารับประกัน 18 เดือน

     • Anker PowerCore – พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอร์รี่สำรอง

     • Anker PowerPort – หัวชาร์จ แท่นชาร์จไร้สาย

     • Anker PowerDrive – หัวชาร์จไฟในรถ
      * รับประกัน 2 ปี (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
      * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, ถุงผ้า

      • Anker PowerLine  สายเคเบิ้ลสำหรับชาร์จไฟและเชื่อมข้อมูล
       * รับประกัน 2 ปี (เฉพาะรุ่น) (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
       * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, ถุงผ้า
       * งดรับประกันในกรณี ชำรุดเนื่องจาก สายเคเบิ้ลขาด, หักงอ, บิดตัว, แตกหัก, ตกน้ำ, มีค่าความชื้นและการใช้งานที่ไม่ปกติ

      • Anker Flashlight – ไฟฉาย LED
       * รับประกัน 18 เดือน (ตามเงื่อนไขข้อ 1+2)
       * ไม่รับประกันกรณีเสียงแตก ลำโพงแตก อันเกิดจากอายุการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดวิธี
       * ไม่รับประกันกรณีตกน้ำ จมน้ำ ทุกกรณี
       * รับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
       * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สาย USB, Adapter, ถุงผ้า เป็นต้น

     สินค้ารับประกัน 12 เดือน

      • Soundcore by Anker – หูฟังบลูทูธ ลำโพงบลูทูธ

      • SoundBuds by Anker – หูฟังบลูทูธ

       • Eufy RoboVac – เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ

       • Eufy HomeVac – เครื่องดูดฝุ่นแบบมีด้ามจับ

       • Eufy Cam – กล้องวงจรปิดไร้สาย

       • Eufy Body Scale Weight – เครื่องชั่งน้ำหนัก

       • Nebula Projector – โปรเจคเตอร์ขนาดพกพา
        * รับประกัน 12 เดือน สำหรับตัวเครื่อง และ Charger
        * รับประกัน 6 เดือน สำหรับ Battery
        * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สายเคเบิ้ล, ถุงผ้า ฯลฯ

       • Anker PowerHouse เครื่องสำรองไฟสำหรับเดินทาง
        * รับประกัน 12 เดือน สำหรับตัวเครื่อง
        * ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่แถมในชุด เช่น สายเคเบิ้ล ฯลฯ

      *สินค้าทุกชนิดที่มี Battery ในตัวและมีค่าความเสื่อมที่เกิดจากการใช้งาน การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานจะไม่ครอบคลุมการรับประกัน*